Techniczna strona czerpania z odnawialnych źródeł energii

Techniczna strona czerpania z odnawialnych źródeł energii

Inwestowanie w niekonwencjonalne metody pozyskiwania energii nasuwa wiele pytań o techniczne aspekty instalacji związanych z OZE. Co z konserwacją i zużyciem? Jakie są koszty utrzymania i czy faktycznie nie napotkamy ograniczeń w ich użytkowaniu domowej elektrowni?

Najistotniejszą z inwestycyjnego punktu widzenia informacją jest ta, że paliwa naturalne w porównaniu do wyczerpywalnych paliw kopalnianych nigdy się nie skończą, a koszty generowania energii nie wzrosną, czego nie można zagwarantować w przypadku pozyskiwania prądu tradycyjną drogą dystrybucji. Konserwacja urządzeń służących do pozyskiwania energii np. z promieniowania słonecznego jest rzadka. Panele fotowoltaiczne nie wymagają obsługi ani przeglądów – nie ma w nich bowiem ruchomych elementów, które mogłyby ulec uszkodzeniu w skutek nadmiernej eksploatacji. Zaś jedynym ograniczeniem jest to związane z dostępną powierzchnią, na której można zainstalować farmę słoneczną.

Napisz do nas