Co zyskujemy stawiając na odnawialne źródła energii?

Co zyskujemy stawiając na odnawialne źródła energii?

Starając się uniezależnić od konwencjonalnych dostaw prądu czy gazu i kierując uwagę na OZE, tak naprawdę mamy szansę na całkowitą autonomię energetyczną. To jednak nie jedyna korzyść płynąca z tego typu rozwiązań inwestycyjnych.

Odnawialne źródła energii stwarzają szeroki wachlarz możliwości zarówno na polu ekonomicznym (decydując się na tworzenie domowej elektrowni oszczędzamy), a cała inwestycja ma szansę zwrócić się w niedługim czasie, ekologicznym – bo czerpiąc z natury nie dokładamy cegiełki do efektu cieplarnianego, coraz większego zanieczyszczenia środowiska, zmniejszamy emisję CO2 do atmosfery i tworzymy przyjazne sąsiedztwo dla okolicznych mieszkańców. Ogromne znaczenie ma także aspekt zdrowotny. Z biegiem lat i corocznymi alertami smogowymi zdajemy sobie sprawę, jak bardzo produkcja energii wpływa na nasze zdrowie: wysokoemisyjne spalenie węgla zwiększa ryzyko chorób układu oddechowego, a wydobycie gazu ziemnego może z kolei wpływać na zanieszczyszczenie wód gruntowych, skażając środowisko i niekorzystnie wpływając na właściwości bakteriologiczne wody pitnej. Nie bez powodu zatem rośnie popularność korzystania z alternatywnych źródeł pozyskiwania energii, a inwestycje takie jak fotowoltaika nazywane są „czystymi” i „zielonymi” metodami niekonwencjonalnego sposobu poszukiwania zasobów energetycznych. Odnawialne źródła energii są także często określane mianem służących zdrowiu publicznemu.

Napisz do nas